Bình gốm

 • BÌNH GỐM/POTTERY CERAMIC VASE

  Bình gốm là một lựa chọn quà tặng lý tưởng với nhiều lý do. Đầu tiên, nó mang đến sự độc đáo và khác biệt nhờ sự tỉ mỉ và tinh hoa của nghệ thuật gốm. Thứ hai, bình gốm có vẻ đẹp tự nhiên và tinh tế, với hoa văn và màu sắc độc đáo, làm mới không gian trang trí. Cuối cùng, bình gốm có độ bền cao và có thể sử dụng lâu dài, tạo ra một món quà mang giá trị và ý nghĩa lâu dài, thể hiện sự quan tâm và trân trọng đối với người nhận. Với sự kết hợp giữa độc đáo, vẻ đẹp và giá trị lâu dài, bình gốm là một lựa chọn tuyệt vời cho những dịp đặc biệt và quan trọng.

  •  Tên Sản phầm: Bình giọt ngọc (S4A + kỶ)
  • Kích thước: F23 x H28


  Pottery ceramic vase is an ideal gift choice for several reasons. Firstly, it brings uniqueness and distinctiveness due to the meticulous craftsmanship and artistic essence of pottery. This uniqueness adds special value and sets the gift apart. Secondly, pottery ceramic vase showcases natural beauty and elegance with its unique patterns and colors. It has the ability to enhance and refresh the decor, offering a fresh and interesting perspective. Lastly, pottery ceramic vase is durable and long-lasting, capable of lasting for years. This creates a gift with enduring value and meaning, expressing care and appreciation for the recipient. With the combination of uniqueness, beauty, and long-lasting value, pottery ceramic vase is an excellent choice for special and significant occasions.

  • Product Name: Gem Drop Vase (S4A + KỶ)
  • Dimensions: F23 x H28