Dù 2 tầng/Double-layer umbrella

Dù 2 tầng/Double-layer umbrella

DÙ 2 TẦNG

  • Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều.
  • Bán kính vải : 75 cm
  • Vải : Polyester 2da, 100% không thấm nước

Double-layer umbrella

  • Operating structure: One-way automatic.
  • Fabric radius: 75 cm
  • Material: 2-layer Polyester, 100% waterproof.