Dù 2 tầng in logo/Double-layer umbrella with logo

Dù 2 tầng in logo/Double-layer umbrella with logo

Việc chọn một chiếc dù làm quà tặng là một sự lựa chọn tận tâm và thực tế. Một chiếc dù không chỉ đơn thuần là một công cụ bảo vệ ta khỏi mưa, nắng; nó còn mang ý nghĩa về sự quan tâm và sự chăm sóc đến sự an lành của người nhận.
Dù 2 tầng in logo 

  • Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều.
  • Bán kính vải: 75 cm
  • Chất liệu: Polyester 2da, 100% không thấm nước.

Choosing an umbrella as a gift is a thoughtful and practical choice. An umbrella serves as more than just protection from the rain; it also symbolizes care and consideration for the recipient’s well-being.

Double-layer umbrella

  • Operating structure: One-way automatic.
  • Fabric radius: 75 cm
  • Material: 2-layer Polyester, 100% waterproof.