Quà tặng sứ

 • Set ly sứ cao cấp/ Luxury ceramic cup set

  Sở dĩ ly sứ chọn làm quà tặng bởi có tính sử dụng cao, là sản phẩm phục vụ cho quá trình sinh hoạt hàng ngày và tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Không chỉ được dùng để uống nước, ly sứ còn được sử dụng như vật dụng trang trí, được trưng bày ở bất cứ nơi đâu.

  Sản phẩm: Set ly sứ cao cấp

  Chất liệu: Gốm sứ cao cấp

  Quy cách: 1 cốc, 1 đĩa, 1 thìa, 1 hộp đựng sang trọng.

  Kích thước:

  • Cốc: 7.5x11x8.5 cm
  • Đĩa: Đường kính 14.5 cm
  • Thìa: 15 cm.

  Sản phẩm có kiểm định chất lượng đầy đủ.


  The reason porcelain cups are chosen as gifts is because they have high utility value. They are products that serve daily life activities and everyone can use them. Not only are they used for drinking water, porcelain cups are also used as decorative items displayed anywhere.

  Material: High-quality porcelain

  Specifications: 1 cup, 1 saucer, 1 spoon, 1 elegant gift box.

  Dimensions:

  • Cup: 7.5x11x8.5 cm
  • Saucer: Diameter 14.5 cm
  • Spoon: 15 cm

  The product has full quality certification.